ETKİNLİKLERİMİZ

Türkçe-Dil Etkinliği

Türkçe-Dil Etkinliği

Türkçe etkinliğinin amacı; çocukların Türkçe’yi düzgün kullanmasını, sesleri çıkarabilmesini, farklı özdizimsel yapıları anlayıp kullanmasını, dinleme becerilerini kazanmasını, duygu ve düşüncelerini sözel ve sözel olmayan yollarla ifade etmesini, ses tonunu ayarlamasını ve sözcükleri doğru üretmesini sağlamaktır.

Çocukların kitaplara karşı olumlu tutum geliştirmelerini desteklemek ve kitap sevgisini aşılamak Türkçe etkinliklerinin önemli işlevlerinden birisidir.