Kurumsal

Rehberlik

Rehberlik

İnsan yaşamında 0-6 yaş zihinsel, ruhsal ve fiziksel gelişim açısında en hızlı evrilmenin olduğu ve en belirgin özelliklerin kazanıldığı dönemdir. Okul yaşamına ilk adımlarını atan çocuklar ve aileleri ile birlikte geçireceğimiz bu dönemde, çocuk ruh sağlığı alanında uzmanlaşmış deneyimli iki Psikolog ile aşağıda yer alan rehberlik hizmetlerini vermekteyiz.

1-Okula başlangıç uygulaması;

Okul yaşamına ilk adımda ki temel amacımız, bağlanma - ayrışma süreçlerini ve güven duygusunu zedelemeden çocuklarımızın olumlu deneyimler kazanmasını sağlamaktır.

Psikolog gözleminde ve değerlendirmesinde ilerleyen Demo adını verdiğimiz en az 3 gün süren çocuğa ve aileye göre sürenin daha da uzatılabileceği 2 saatlik buluşmalar planlanır .Bu süreçte ailelerimiz ve öğretmenlerimiz psikologlarımız tarafından yönlendirilerek bilgilendirilir,çocuğun anne veya babanın varlığını hissederek öğretmeni ile yakınlık kurması ve okulu keşfetmesi sağlanır.

2-Çocuğun okulda gözlemlenmesi ve değerlendirilmesi;

Çocukların tüm günlerini geçirdikleri okulumuzda uyku , yemek ve etkinlik saatlerinde, branş dersleri ve serbest oyun saatlerinde psikologlarımız çocuklarımızı yakından gözlemlemekte ve değerlendirmektedirler. Bu gözlemler ve değerlendirmeler doğrultusunda öğretmen süpervize edilmekte ve yapılacak çalışmalar planlanmaktadır.

Okul Psikologlarımız, çocuğun duygusal, davranışsal ve zihinsel özelliklerini okul yaşamı içinde gözlemlediği için, oluşan krizleri ve değişimleri hemen fark edebilmekte ve bu sayede doğru değerlendirmeler ve hızlı müdahaleler yapabilmektedirler.

3-Aile ile yapılan çalışmalar;

Ailenin okuldaki gelişim ve değişimin bir parçası olması sebebiyle rehberlik servisimiz anne-babayı, okulu ve çocuğu bütünleştiren bir birim olarak çalışmaktadır.

Çocuğun anne baba tutumlarına en duyarlı olduğu 0-6 yaş döneminde, anne baba ile yapılan Çocuk Odaklı Aile Danışmanlığı okulumuzda çok önemsenmektedir.

Aile ile yapılan çalışmalarda temel hedeflerimiz;

-Ailenin özellikleri ve çocuğun okula başlamadan önceki yaşamı derinlemesine öğrenilir.

-Ailenin güncel yaşamda çocukları ile ilgili yaşadıkları zorlanmaların ve krizlerin anlamları ve nasıl değişeceği üzerine danışmanlık hizmeti verilir.

-Çocuğun okul yaşamındaki özellikleri (akran ilişkileri, öğretmenle ilişkisi, öğrenme sürecinde verdiği tepkiler vb) aile ile paylaşılır ve gelişime değişime ihtiyaç duyan yanlar belirlenir.

-Aile ve çocuğun geçmiş yaşamındaki travmatik yaşantıların geriye dönük değerlendirilmesi ve çözümlenmesi üzerine çalışılır.

- Çocukların gelişimsel olarak bulunduğu yaş dönemi özellikleri, duygusal ihtiyaçları, özbakım, psikomotor, dil ve zihinsel gelişimlerine dair aileler bilgilendirilir.

Aile ile yapılan görüşmelerin sıklığı;

-Her aile ile 7 hafta aralıklar ile düzenli Psikolog görüşmeleri yapılır. Bir yılın sonuna gelindiğinde aile ile en az 4 görüşme yapılmış olunur.

-İhtiyaç duyulan bazı aileler ile görüşme sıklığı arttırılmakta ayda bir veya üç haftada bir görüşme yapılmaktadır.

4-Çocuk ile yapılan ölçme ve değerlendirme;

-Ankara GelişimTarama Envanteri (AGTE) :

0-72 ay aralığındaki çocuklara uygulanılan bir ölçektir.

Dil-Bilişsel, Psikomotor Beceri, Sosyal Beceri-Özbakım alanlarında çocuğu yaş düzeyinde değerlendirir.

Psikologlar tarafından uygulanan AGTE, gelişimsel açıdan ayrıntılı değerlendirilmeye ihtiyaç duyulan çocuklara uygulanmaktadır.

-Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği:

Psikologlarımız Marmara İlköğretime Hazıroluş Ölçeği’nin sertifika programına katılarak uygulama hakkı kazanmıştır.

6 yaş grubunda 60 ayını doldurmuş olan tüm çocuklara uygulanmaktadır. Test sonucu doğrultusunda gelişmiş ve gelişmeye ihtiyaç duyulan alanlar belirlenerek eğitim programı oluşturulmakta aile bilgilendirilmektedir.

Aileye test sonuçları rapor halinde sunulmaktadır.