ETKİNLİKLERİMİZ

Branş Dersleri

Branş Dersleri

Resim ve görsel sanatlar :
Okulumuzda müzik gibi sanatın her dalı öğrencilerimizin kendisini ifade etmesi ve yaratıcılığını kullanması açısından önemlidir.
Öğrencilerimiz resim öğretmenleri ile görsel sanatları bir iletişim aracı olarak görür ve değişik teknikler denerler.

Satranç :
Öğrencilerimiz satranç dersleri ile öngörü geliştirmeyi öğrenerek problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirirler.

Drama :
Okulumuzda yaratıcı drama öğrencilerimizin, kendisi ve çevresi ile ilgili farkındalıklarını arttıran, özgüvenlerini arttırarak bağımsız birer birey olmalarını destekleyen ve hayal güçlerini geliştiren bir öğrenme aracıdır.

Müzik :
Müzik okulumuzda çocukların kendilerini ifade ettikleri bir öğrenme aracı olarak her alanda kullanılır.

Dans :
Öğrencilerimiz dans öğretmenleri ile, drama ve müzik esas alınarak, temel ritim becerileri kazanırlar.

Beden Eğitimi :
Öğrencilerimizi spora yönlendirmek ve fiziksel gelişimlerini desteklemek amacı ile zenginleştirilmiş bir beden eğitimi programı uygulanmaktadır.