ETKİNLİKLERİMİZ

GEMS Etkinliği

GEMS Etkinliği

GEMS (Great Explorations in Math and Science), heyecan verici etkili fen ve matematik etkinliklerini öğrenme ortamı olan sınıflarımıza taşıyan esnek bir programdır. GEMS etkinliklerinin amacı, temel bilimsel kavram ve yöntemleri açıklarken çocukların hayal gücünü etkilemektir.

GEMS etkinlikleri, fen bilgisi eğitiminde “gözetimli keşif” yönteminin en iyi yönlerini yansıtmaktadır. Gözetimli keşif yöntemi bireyin öğrenme sürecine doğrudan katılımını temel alır. GEMS etkinlikleri, çocukların temel fen ve matematik kavramlarını anlamalarını ve günlük yaşamlarında gerek duydukları sorgulama alışkanlığını edinmelerini sağlamaktadır