ETKİNLİKLERİMİZ

Matematik ve Fen Etkinliği

Matematik ve Fen Etkinliği

Matematik eğitimi, çocuğun bilişsel gelişimine katkı sağlamak, çocuklarda matematiğe karşı olumlu bir tutum kazandırmak, çocukların önceden getirdikleri kavramsal bilgilerle yeni bilgiler arasında bağ kurmasına yardımcı olmak, matematiksel kavramların neden / nasıl kullanıldığını anlamaya yardımcı olmak amacını taşımaktadır. Fen eğitimi ise çocukları dikkat etmeye, soru sormaya, merak etmeye, gözlem yapmaya, araştırmaya, incelemeye ve keşfetmeye yönelten etkinliklerdir. Çocuklar matematik ve fen etkinliklerini gerçekleştirirken yaşam gerçeklerini tanıyıp çevre farkındalığını da kazanacaklardır.